Starless Still

is gebaseerd op een fragment uit een solo voor sopraan van Luigi Nono.
Waar Nono ooit Ockeghem citeerde, citeer ik nu Nono op de manier van Ockeghem, dat wil zeggen
gebruik makend van (of misschien eerder refererend aan) middeleeuwse compositie-technieken.
Waardoor een kort fragment kan uitgroeien tot een weefsel van klank en stilte.
Een weefsel waar de stilte in rondwaart. Een klankweefsel dat rondwaart in stilte.
Klanken zoeken zich een weg, tastend, dwalend.

Dwalend want hier heerst geen autoritaire orde, hier is chaos.

Chaos is verbonden met on-zekerheid.
Twijfel, on-geordend, on-verwacht, alles on-.
Waar alles on- is, daar is iets ongelooflijk rijp.

Alles wordt mogelijkheid.

Het kan ook allemaal heel anders zijn.

En vervolgens hoort men het zwijgen.


(HvH)

 

 

Tekstmontage: Hans van Helvert.

 

Tekstfragmenten: Ted Hughes, Kenneth Patchen en Edmond Jabès.

 

Starless Still is geschreven in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst.

 

 

 

 

 

Starless still

 

 

 

Home

Werkenlijst

Tekstmontages

Programmateksten